Kontakt

Primarni kontakt
Trg kralja Tomislava 2/II
42000 VARAŽDIN
Tel. / Fax: +385 42 320 531
               +385 42 320 532
E-Mail:


Saša Geštakovski
Direktor
GSM: + 385 091 275 39 70
E-mail:
Nenad Magdalenić
Direktor razvoja
GSM: + 385 091 154 11 76
E-mail: